Υπολογισμός Δείκτης μάζας σώματος (BMI)

Υπολογίστε το δικός σας BMI

Παρακαλώ εισάγεται τα στοιχεία σας

Δεδομένα που χρειάζεται ο υπολογισμός Βάρος και Ύψος
Υπολογισμός Δείκτης μάζας σώματος (BMI) Κατάσταση βάρους
Κάτω από 18.5 Λιποβαρής
18.5 - 24.9 Κανονικός
25 - 29.9 Υπέρβαρος
30 και άνω Παχύσαρκος